پرتال هوافضا ی ایران
فرهنگ واژگان هوافضا-نسخه 1
واژه:

فصلنامه علوم و فناوری فضایی

رتبه علمي: علمي - پژوهشي
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتياز: انجمن هوافضای ايران و پژوهشگاه هوافضا


تاریخ ویرایش: 6 آذر ماه 1388

فصلنامه علوم و فناوری فضایی
Journal of Space Science and Technology (JSST)

 

رتبه‌ی علمي: علمي - پژوهشي

دوره انتشار:  فصلنامه

صاحب امتياز:  انجمن هوافضای ايران و پژوهشگاه هوافضا

مدير مسئول:  دکتر محمد ابراهیمی

سردبير:  دكتر محسن بهرامی

محل انتشار:  تهران-دبيرخانه فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه هوافضا

تلفکس:  88366045 (021)

صندوق پستي:  834-14665

سايت اختصاصي:  http://jsst.ias.ir

نشاني الكترونيك: JSST@mail1.ari.ac.ir 


نوشته های همسان:
فصلنامه پيك هوافضا
ماهنامه صنايع هوافضا
مجله‌ی علمی پژوهشی مكانيك و هوافضا
مجله پرواز
ماهنامه صنايع هوايي
ماهنامه اویونیک+دریافت نسخه الکترونیکی
ماهنامه پهپادها و آینده
ماهنامه فضانورد
ماهنامه فضا
نشریه علمی-پژوهشی مهندسی هوانوردی

دیدگاه کاربران
محمد رسول احمدی:
خوب
(ضروری)


(ضروری)(ضروری)