مدل سازي محفظه احتراق توربين گاز با كمك شبكه عصبي مصنوعي

نگارش: پيام سينايي
استاد راهنما: دکتر ناصر سراج مهدی‌زاده
سال: 1386

تحليل عددي برگشت شعله آرام در محفظه احتراق پيش مخلوط

نگارش: علي صادقی نيچكوهي
استاد راهنما: دکتر ناصر سراج مهدی‌زاده
سال: 1386

طراحي با ساخت و تست انژكتور پيچشي

نگارش: حميدرضا عالمي
استاد راهنما: دکتر ناصر سراج مهدی‌زاده
سال: 1386

مدل سازي عددي اشتعال متان در موتورهاي اشتعال جرقه¬اي با استفاده از سينتيك شيميايي كامل

نگارش: حامد آقاجاني
استاد راهنما: دکتر ناصر سراج مهدی‌زاده
سال: 1385

طراحي موتور استرلينگ جهت تأمين برق معرفي يك ماهواره كوچك

نگارش: اسرين قنبريان
استاد راهنما: دکتر ناصر سراج مهدی‌زاده
سال: 1385

مطالعه عددي پايداري شعله مافوق صوت با استفاده از مدل تزريق

نگارش: محمد اخگري
استاد راهنما: دكتر ناصر سراج مهدی‌زاده
سال: 1384

تحليل عددي پس سوز موتور جت

نگارش: مهران­ محمدزاده ­گيلارلو
استاد راهنما: دکتر ناصر سراج مهدی‌زاده
سال: 1384

طراحي پوشش موتورهاي پيستوني هواپيما موسوم به کولينک

نگارش: سيد احمد حسيني فرد
استاد راهنما: دکتر ناصر سراج مهدی‌زاده
سال: 1384

رديابي نشتي در لوله ها به روش آکوستيک

نگارش: مهاذين زاهد
استاد راهنما: دکتر ناصر سراج مهدی‌زاده
سال: 1384

تبلیغات
کانال تلگرام پورتال هوافضای ایران (ایران هوافضا)
فهرست کانال‌ها و گروه‌های هوافضا و هوانوردی ایران در تلگرام
دیکشنری هوانوردی و هوافضا "چکاوک"
مرجع کامل سنسور ها، ابزار دقیق و سیستم های اندازه گیری
کتاب پرواز، تاریخ کامل هوانوردی
دیوار هوافضا
کانال تلگرام پورتال هوافضای ایران
بین خطوط
انجام پروژه متلب