آشنایی با پرواز (جلد 1)

نویسنده: جان. دي. اندرسون
مترجم: دكتر احمد عمارتي
نشر: انتشارات یامهدی (عج)
شمارگان: 1500 نسخه

تاریخ ویرایش: 4 آذر ماه 1388

اين كتاب ترجمه ۵ فصل اول كتاب آشنايي با پرواز ( INTRODUCTION TO FLIHGT) است كه شامل مباحث آئروديناميكي مي باشد . اين كتاب مقدمه اي بر مهندسي هوا فضا از دو ديدگاه فن آوري و تاريخي بوده و از لحاظ بحث هاي آئروديناميك و پرواز بي نظير مي باشد . اين كتاب مفاهيم و قوانين پايه آئروديناميك را كه براي فهم پرواز ضروري مي باشد مورد تجزيه و تحليل قرار داده و با استفاده از اين مفاهيم و قوانين نشان داده مي شود كه چطور مي توان آنها را براي حل مسائل علمي پرواز به كار گرفت. اين كتاب تاريخچه پرواز را به طور مختصر مورد بررسي قرار مي دهد . و تلاش بر اين است كه بحث هاي فني پرواز را همراه با تاريخچه آن مورد بررسي قرار دهد . تا ديد خواننده را نسبت به تكامل پرواز از زمان برادران رايت تا به امروز گسترش دهد و خواننده را كاملا با درك عميق نسبت به پيكر بندي جسم پرنده آشنا كند . در اين راستا توسعه آيروفويل ها به طور دقيق مورد بررسي قرار مي گيرند ،‌ تكامل تونل هاي باد توضيح داده مي شوند و وسايل اندازه گيري سرعت جسم پرنده مثل لوله پيتوت مورد بررسي قرار مي گيرد . در ضمن جلد دوم اين كتاب كه شامل چهار فصل آخر كتاب INTRODUCTION TO FLIGHT است . مشتمل بر اصول عملكرد هواپيما ،‌ اصول پايداري و كنترل ،‌اصول جلو برنده ها و بحث هاي فضا نوردي مانند مدارها و مسير هاي وسايل نقليه فضايي و معادلات مربوط به آنها مي باشد .

 

فهرست مطالب

فصل ۱- اولين مهندسين هوانوردي
مقدمه
پيشرفت ها ي اوليه
سرجورج كالي (۱۸۵۷ - ۱۷۷۳ ) - مخترع واقعي هواپيما
فاصله - از ۱۸۵۳ تا ۱۸۹۱
آتو ليلينتال (۱۸۹۶ -۱۸۴۸ )- مرد گلا يدر سوار
هوانوردي به آ مريكا وارد مي شود
ويلبر ( ۱۹۱۲ -۱۸۶۷ ) واورويل ( ۱۹۴۸ -۱۸۷۱ )
تند تر و بالاتر
منابع

فصل دوم – ديدگاههاي بنيادين
كميت هاي فيزيكي بنيادين يك جريان گاز
منبع تمام نيروهاي آيروديناميكي
معادله حالت براي يك گاز كامل
بحث بر روي واحدها
حجم ويژ ه
يادداشت تاريخي :ناكاو ناسا
منابع

فصل سوم – آتمسفر استاندارد
تعريف ارتفاع
معادله هيدرواستاتيك
رابطه بين ارتفاع هاي هندسي و پتانسيل جغرافيايي
تعريف اتمسفر استاندارد
ارتفاع هاي فشار ، دما و چگالي
يادداشت تاريخي :‌آتمسفر استاندار

فصل چهارم- مباني آيروديناميك
معادله پيوستگي
جريان تراكم پذير وتراكم نا پذير
معادله مومنتوم
يك توضيح
ترموديناميك مقدماتي
جريان آيزنتروپيك
معادله انرژي
خلاصه معادلات
سرعت صوت
تونل بادهاي مادون صوت با سرعت پائين
اندازه گيري سرعت هوا
تونل هاي باد مافوق صوت وموتورهاي راكت
بحث تراكم پذيري
معرفي جريان اوج
نتايج براي يك لايه مرزي آرام
نتايجي براي لايه مرزي مغشوش
گذار
جدايي جريان
خلاصه اثرات لزجت برروي پسا
يادداشت تاريخي : برنولي واويلر
يادداشت تاريخي : لوله پيتوت
يادداشت تاريخي : تونل هاي باد
منابع

فصل پنجم - آيرو فويل ها ، بالها وشكل هاي ديگر آيروديناميكي
مباني
واژه هاي آيرفويل
ضرائب برآ ، پسا ، گشتاور
مشخصه هاي آيرفويل
بالهاي محدود در برابر بالهاي نامحدود
بدست آ وردن ضريب برآ از Cp
تصحيح تراكم پذيري براي ضريب برآ
عدد ماخ بحراني وضريب فشا ربحراني
عدد ماخ افزايش - پسا
پساي موجي ( درسرعت هاي مافوق صوت )
خلاصه اي از پسا ي آيرفويل
بالهاي محدود يا متناهي
محاسبه پساي القائي
تغيير درشيب برآ
بالهاي به عقب برگشته
خلا صه اي از شكل هاي آيرفويل
بالچه ها - مكانيزمي براي بدست آوردن برآي زياد
آيروديناميك استوانه وكره
يادداشت تاريخي : آيرو فويلها وبالها
يادداشت تاريخي: اولين پرواز مافوق صوت بشر

بیشتر بخوانید
تبلیغات
پلتفرم کمپانکست
ایران سرور - خرید هاست دامین سرور هاست ابری
دیدگاه کاربران
  • علی الماسیان  |  خوبه
  • محمد  |  من علاقه شدیدی به هوا فضا و موشک دارم
  • Ali  |  8 اسفند ماه 1395
    سلام لطفا قیمت بدید هر چه سریع تر بهتر😐
فرستادن دیدگاه جدید