سومین دوره مبانی خلبانی و هوانوردی (مردادماه 1402)

دوره بیست ساعته به همراه دو ساعت پرواز در شبیه ساز سسنا 152 تحت نظر استاد خلبان

تبلیغات
پلتفرم کمپانکست
ایران سرور - خرید هاست دامین سرور هاست ابری