مقدمه ای بر ساختمان هواپیما

نویسنده و مترجم: حسین حاذق دانشور
مدرس مرکز آموزش صنعت هوانوردی، دانشگاه جامع علمی کاربردی

تبلیغات
پلتفرم کمپانکست
ایران سرور - خرید هاست دامین سرور هاست ابری