مدل رياضي غير خطي عملگرهاي الكتروهيدروليكي جهت هدايت كنترل راكتها

نویسنده: مهندس ابوالفضل احتسابي، مهندس داوود قنبري
نشر: انتشارات یامهدی (عج) (1382، چاپ نخست)
شمارگان: 1500 نسخه

تاریخ ویرایش: 4 آذر ماه 1388

يكي از الزامات اساسي در طراحي عملگرها ،‌ دانستن رفتار وحركت سيستم در شرايط مختلف كار مي باشد و بكارگيري علم شبيه سازي و مدل سازي اين مهم را محقق مي نمايد . با استفاده از شبيه سازي و مدل سازي ،‌ تجربه وتحليل سيستم انجام پذيرفته و رفتار آن در حين كارودر حالات وزمانهاي مختلف ،‌ قابل مشاهده بوده و امكان بهينه نمودن سيستم را در اين مرحله فراهم مي سازد .
اين كتاب روش استفاده از شبيه سازي و مدل سازي را براي عملگرها بيان داشته و با استفاده از تحليل هاي فيزيكي و به كمك سيمولينك ،‌ رفتار سيستم را در زمانهاي مختلف كاري نشان داده است . كتاب حاضر كه شامل هشت فصل مي باشد ابتدا به تئوري عملكرد يك عملگر الكترو هيدروليكي پرداخته و سپس با توجه به معادلات رياضي به شبيه سازي بلوك هيدروليكي در سيستم كنترل و تجزيه و تحليل هاي علمي و عملي اين مدل به كمك نرم افزار MATLAB مي پردازد . در تاليف اين كتاب سعي بر آن بوده كه با در نظر گرفتن حالت هاي ايده ال جهت آسان نمودن كار آن را بيشتر به حالت كاربردي و واقعي نزديك نموده و از حالت كاملا تئوري پرهيز گردد . لذا اين كتاب كمك شاياني به دانش پژوهان ومحققان و مهندسان در زمينه هاي واقعي و كاربردي صنعتي هوا فضا و اتوماسيون صنايع دقيق و حساس مي نمايد .

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب
فصل اول - مقدمه اي در مورد مدل رياضي
مقدمه
-تعاريف
شبيه ساز
مدل رياضي
فصل دوم - بررسي کنترلي عملگرهاي هيدروليكي حجمي ، تراتلي ، حجمي تراتلي
مقدمه
عملگرهاي مستقل بر اساس تنظيم حجمي
عملگرهاي مستقل بر اساس تنظيم تراتلي
عملگرهاي مستقل بر اساس تنظيم حجمي تراتلي
فصل سوم-حل معادلات تعادل هيدروليكي جهت مدل رياضي کردن يك عملگر
مقدمه
معادلات تعادل هيدروليكي
معدلات هيدروليكي
معادلات حرکت محور خروجي
محاسبه تغيير ات فشار نسبت به زمان
جريان هدايت

فصل چهارم - شبيه سازي عملگر
مقدمه
مدل شبيه سازي معادلات با شرط
مدل شبيه سازي معادلات با شرط
فصل پنجم - مدل رياضي پمپ و موتور D.C
مقدمه
پمپ هاي ستوني
ظرفيت پمپ
ممان
محاسبه ممانهاي پمپ
محاسبه دبي مربوط به پمپ
پمپ ها ي دنده اي
مدل شبيه سازي موتور D.C و پمپ
فصل ششم - مقايسه و تحليل عملگرها
مقدمه
عملگر با منبع تغذيه مستقل با تنظيم تراتلي
عملگر ب منبع تغذيه مستقل با تنظيم حجمي
عملگر با منبع تغذيه مستقل با تنظيم حجمي تراتلي

فصل هفتم - تحليل استاتيكي و ديناميكي عملگرها
مقدمه
تحليل خروجي
فصل هشتم - تحليل مشخصات استاتيكي و ديناميكي عملگر
پيوستها
پيوست يك
پيوست دو


بیشتر بخوانید
تبلیغات
پلتفرم کمپانکست
ایران سرور - خرید هاست دامین سرور هاست ابری
دیدگاه کاربران
  • کریم مینایی  |  9 اسفند ماه 1394
    دانش قدرت است
فرستادن دیدگاه جدید
واژه‌های کلیدی :