آیرودینامیک (اصول بنیادین)-جلد اول

نویسنده: John D. Anderson, Jr
مترجم: دكتر احمد عمارتی
ناشر: انتشارات صنایع هوافضا 
قطع:  وزیری

تاریخ ویرایش: 25 فروردین ماه 1389

فهرست مطالب

فصل اول: آیرودینامیک، برخی از دیدگاه های مقدماتی

11-1 آیرو دینامیک کاربردی: ضرایب آیرودینامیک- تغییرات و بزرگی آن ها
12-1 یادداشت تاریخی: مرکز فشار غیر واقعی
13-1 یادداشت تاریخی: ضرایب آیرودینامیک

فصل دوم: آیرودینامیک، برحی از اصول و معادلات بنیادین

1-2 مقدمه و مسیر نما
2-2 مروری بر روابط برداری
3-2 مدل های سیال: حجم های کنترل و المان های سیال
4-2 معادله پیوستگی
5-2 معادله مومنتوم
6-2 کاربرد معادله مومنتوم
7-2 معادله انرژی
8-2 خلاصه میانی
9-2 مشتق کامل
10-2 معادلات بنیادین بر حسب مشتق کامل
11-2 خطوط مسیر، خطوط جریان و خطوط نواری در میدان جریان
12-2 سرعت زاویه ای، چرخش و کرنش
13-2 گردش
14-2 تابع جریان
15-2 پتانسیل سرعت
16-2 رابطه بین تابع جریان و پتانسیل سرعت
17-2 چگونه معادلات را حل می کنیم؟

خرید اینترنتی: www.mparvaz.com

بیشتر بخوانید
تبلیغات
پلتفرم کمپانکست
ایران سرور - خرید هاست دامین سرور هاست ابری
دیدگاه کاربران
فرستادن دیدگاه جدید