شناسایی ستاره (در حوزه ناوبری فضایی)

نویسنده: گوانگژون ژانگ
مترجمان: علیرضا طلوعی، منا زاهد نمازی، احمد سلیمانی
ناشر: پژوهشگاه فضایی ایران

تبلیغات
پلتفرم کمپانکست
ایران سرور - خرید هاست دامین سرور هاست ابری