مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی در حقوق تطبیقی (+خرید)

نویسنده: دکتر حمید کاظمی
دیباچه: پروفسور پیتر هاناپل
انتشارات: خرسندی

تاریخ ویرایش: 18 فروردین ماه 1399

نویسنده: دکتر حمید کاظمی

دیباچه: پروفسور پیتر هاناپل

قطع: وزیری

انتشارات: خرسندی

تعداد صفحات: 376

[خرید آنلاین این کتاب]

خرید آنلاین کتاب مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی در حقوق تطبیقی - دکتر حمید کاظمی - انتشارات خرسندی

چکیده‌ی نویسنده کتاب

کتاب مسئولیت شرکت های هواپیمایی در حقوق تطبیقی برگرفته از موضوع پایان‌نامه مقطع دکترای اینجانب در دانشگاه لیدن هلند می باشد که پس از تغییرات و اصلاحات و بروز شدن به کتاب حاضر تبدیل شده است. بحث این کتاب به یکی از موضوعات مهم حقوق بین‌الملل خصوصی هوایی می پردازد.

حقوق تطبیقی نقش مهمی در موضوع کتاب دارد. کنوانسیون ورشو 1929 تنها برخی قواعد مربوط به مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی را یکنواخت کرده است. قواعد دیگر بطور صریح یا ضمنی به قوانین ملی کشورها موکول شده است، همچون قانون ایران که برای سانحه رخ داده در ایران اجرا می‌شود. برای یافتن قانون قابل اجرا تحت کنوانسیون ورشو باید از فنون حقوق بین‌الملل خصوصی استفاده کرد. هنگامی که حقوق بین الملل خصوصی و یا قوانین حل تعارض به قانون ایران به عنوان قانون ملی مکمل کنوانسیون ورشو ارجاع دهد، قوانین ایران باید تعیین، تفسیر و اجرا شوند.

[خرید آنلاین این کتاب]

قانون ایران بر گرفته از شریعت اسلام می باشد و بحث دیه برای فوت و آسیب بدنی در شریعت اسلام و به تبع حقوق ایران اجرا می شود. این نقطه اصلی تعارض مقررات مسئولیت محدود و نا محدود در کنوانسیون ورشو با اصول شریت اسلامی می‌باشد. منبع اصلی الهام‌بخش دادگاه‌ها در حقوق کنونی ایران مقررات شریعت اسلام است، بنابراین کنوانسیون ورشو و اصلاحیه‌های آن باید در پرتو مقررات شریعت اعمال شوند. این کتاب بر این اساس نشان میدهد که کنوانسیون ورشو و حقوق ایران اگر چه تعارض دارند لکن می‌توانند با هم هماهنگ شوند. همین هماهنگی میان حقوق ایران و کنوانسیون مونترال جانشین کنوانسیون ورشو 1929 نیز وجود دارد.

خرید آنلاین کتاب مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی در حقوق تطبیقی - دکتر حمید کاظمی - انتشارات خرسندی

در این کتاب، پیش از ورود به بحث اصلی، یک مطالعه تطبیقی از کنوانسیون ورشو در دهه 1920 و در حال حاضر ارائه می‌ شود. در این کتاب حقوق آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در زمینه مسئولیت در حمل و نقل هوایی نیز بررسی می شود. این مطالعه صرفا یک بررسی آکادمیک نیست بلکه نتایج عملی نیز دربر دارد، زیرا دادگاه‌ها در ایران و  در جهان حمل و نقل بین‌الملی هوایی مایلند از منابع روز و تاریخی در دادگاه‌های کشورهای دیگر بهره‌مند شود.

[خرید آنلاین این کتاب]

بیشتر بخوانید
تبلیغات
پلتفرم کمپانکست
ایران سرور - خرید هاست دامین سرور هاست ابری
دیدگاه کاربران
فرستادن دیدگاه جدید